សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម" និង "ការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា" សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 22-05-2018 03:47 AM

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម" និង "ការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា" សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃ អង្គារ ៨កើត ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។

ទាញយកឯកសារបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំនេញនាថ្ងៃទី​ ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨៖

បទបង្ហាញស្តីពីច្បាប់គណនេយ្យនិងសវនកម្ម.pdf

ក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តង់ដារបាយ.pdf

Template.pdf